Cambio total Konporte 16:

Konporte 16 rehabilitacion elizondo arkitektura getxo (1)

ahora

konporte 16 elizondo arkitektura antes rehabilitación comunidad getxo (1)

antes