Eskuartean  ideia bat duzunean, proiektu bat edo izapide  bat baina ez duzu berau  garatzeko beharrezkoa den ezaguera, baliabide edo denbora, guk zure ordez egin dezakegu.

XS Arkitekturak  zeure izenean edozein kudeaketa egin ahal izateko zerbitzua eskaintzen dizu, zure negozio edo proiektua aurrera eraman ahal izan dezazun. Gure esperientzia lagun eta baliabide nahikoa dugula, kudeaketa guztiez arduratuko gara eta izapide astunak ekidin ahal izango dituzu, baliabideak eta soluzionatzeko denbora optimizatuko ditugula.

ezer baino lehenago …


AURRE AHOLKULARITZA

Badakigu oso garrantzitsua dela arkitektoaren aukeraketa, berarekin egingo baitituzu hainbat eta hainbat bilera eta elkarrizketa, zure bizimodu eta gustuei buruzkoak. Horregatik, eta edozein enkargu egin baino lehen, hitzordu bat izaten dugu: Bai zure ideietan eta beharretan sakondu eta horiek ulertu ahal izateko, bai proiektuaren egoera ezagutu eta ondorengoak jorratu ahal izateko:

  • Eduki ditzakezun ideien egikaritzea posible izango al da ?
  • Zeintzuk dira hirigintzari dagozkion baldintzak ?
  • Zeintzuk dira Eraikuntza Arauen betebeharrak ?
  • Nola egingo dugu proiektuaren izapidetzea ?
  • Prozesuan parte hartuko duten beste agenteak ?
  • Zein litzateke kostu osoa?

Lehenengo bileraren ondoren  hitzorduaren  laburpen idatzia eta gure ordainsarien araberako aurrekontua bidaliko genizkizuke.

PLANOAK ALTXATU ETA LEHENENGO IDEIAK

Gure lehenengo urratsa eraikinaren lurzatiaren edota eraikinaren altxaera kartografiko ona izatea da. Gainera, argazki-erreportajea egiten dugu, proiekturaren baldintzen eta aurre ezaugarrien jakinaren gainean egon gaitezen: lur-sailaren tamainua, egituraren eta eraikuntzaren ezaugarriak eta abar.

Plano-sorta hori egiterakoan errealitate fisikoan eta hirigintza eta erakuntza arauetan oinarrituko gara, eta lehenengo bozetoetan islatuko dugu beharrizanen programa. Lehenengo fase honetan, bezeroarekin harreman zuzenean aritzea ezinbestekoa izango da, diseinuaren aukerak ebaluatzeko eta eztabaidatzeko.

AURREPROIEKTUA
Aurreproiektua garatuko dugu plano-sortaren bidez: oin-planoak, altxaerak, sekzioak eta hiru-dimentsiotako modeloak. Horrela, kanpoaldearen eta barrualdearen itxura eta aurrekontua aurreratuko ditugu; kontuan izango dira: eraikuntza, lizentziak, tasak, aurre-azterketak eta teknikoen kolaborazioa. Dokumentu eta plano guztien kopiak emango dizkiogu bezeroari.

OINARRIZKO PROIEKTUA ETA EGIKARITZEA

Oinarrizko egitasmoa eta exekuzio-proiektuaren fasean gaudenean, araudia kontuan izaten dugu eta moldatu behar izaten gatzaizkio, bai hirigintzari dagokionari bai erakuntzari dagokionari. Oinarrizko egitasmoa izango da obren lizentzia eskuratzeko giltzarria; izan ere, hor islatzen dira proiekturaren hirigintza-ezaugarri guztiak: dimentsioa, eraikigarritasuna, okupazioa bete beharreko oinarrizko araudiak, eta eraikinak bete behar izango dituen prestazioak.

Egikaritze-egitasmoak erabaki eta espezifikazio guztiak izan ohi ditu: materialak, elementuak, eraikuntza-sistemak, egituraren kalkuluak, instalazioak eta obra bere osotasunean hartzen dituzten ezaugarriak. Gainera, egikaritze-egitasmoak ekonomikoki garrantzitsuena den dokumentua ere bere gain hartzen du: exekutatuko den lanean behar izango diren elementuen neurketa, deskribapena eta kantitatea. Hori izango da oinarriaren zati garrantzitsuenetako bat, planoez eta instalatzaile eta
eraikuntza-enpresen aurrekontuez gain. Beraz, ezusteak ekiditeko eta aurrekontuaren desbideratzeak saihesteko berebizikoa dugu proiektua ahalik eta gehien definitzea fase honetan gaudenean; eraikitzailearen konpromisoa ere behar izango dugu aurrekontuok irudikatzean.Dokumentazio guztia Arkitektoen Elkargo Ofizialak ikus-onetsita entregatuko da.

OBRAK KONTRATATU
Obrak kontratatzeko dosier osoa emango diogu bezerorai, azken aurrekontuarekin. Hor neurketa guztiak eta plano guztiak egongo dira; beraz, eraikitzaileek eskaintzak egin ahal izango dituzte. Guk geuk ere aholkatu ahal izango diogu bezeroari eraikitzaileren bat. Halere, beti da komenigarria hiru-bat
aurrekontu izatea, konparatu ondoren aukera fidagarria egin ahal izatek. Fase hau da gastuak aurrezteko giltzarria, eta hemen baino ezin izango da bermatu eta itxi aurrekontua.

OBRAK ZUZENDU
Proiektua zuzen egikaritzeko berebizikoa dugu obrak zuzentzea. Hori dela eta, maiztasun handiz bisitatuko dugu obra, maiztasun hori obraren faseen araberakoa izango da. Horrela, birplanteatzeak konprobatuko ditugu, izan daitezkeen kontigentziei irtenbideak emango dizkiegu, exekuzioaren
ekonomia kontrolatuko dugu eta bezeroa informatu ahal izango dugu.

Obretan ari garen bitartean, ezusteak gerta daitezke edota sustatzaileak eskatutako aldaketak egin beharra. Aurrekontuaren aldaketa dakarren edozein gertakizunak bezeroaren baimena izan beharko du.

Argi dago, beraz, eskuartean izango dugun proiektua ondo landuta izan beharko dugula hasieratik, oinarrizkoa izango baita etorkizunean materialak, kalitatea eta eraikuntza-metodoak eraikitzaileari exigitzeko, eta azken horrek ez dezan gehiegizko askatasuna izan.

OBRA HARRERA, OBREN LIKIDAZIOA ETA MARTXAN JARTZEA
Obrak amaitutakoan harrera egiten da. Bezeroan asebeteta ez badago, izan daitezkeen hutsuneen zerrenda egingo dugu eta kalte-ordainketa, zuzenketak eta epeak negoziatuko ditugu.
Obren kitapen-ekonomikoa egingo da obran zehar izandako ezustekoen gertakizunak kontuan izango direlarik.

Amaitzeko, eraiketaren mantenua eta funtzionamenduaren berri emango diogu bezeroari, martxan jarriko dugu eta parte hartuko duten instalatzaileen berri ere emango zaio, eta bertara lagundu. Guzti-guztia Eraikinaren Liburuan idatziko dugu.